Leder du efter Det Udenrigspolitiske Selskabs hjemmeside? Vi har skiftet domæne. Klik dig ind på www.udenrigspolitik.dk

Handelsbetingelser

Gældende fra d. 1. august 2020 for tjenester (abonnementer og medlemskaber) udbudt af Det Udenrigspolitiske Selskab.

1. Abonnementsvilkår og aftaleindgåelse

Når du tegner et abonnement, indgår du en aftale med Det Udenrigspolitiske Selskab, Amaliegade 40A, 1256 København K (CVR: 56880410). Det er et krav, at du opgiver en gyldig e-mailadresse ved tegning af abonnement. Aftalerne indgået med Det Udenrigspolitiske Selskab indgås på dansk og er underlagt dansk ret. Nedenstående betingelser gælder for alle trykte og digitale abonnementer udgivet af Det Udenrigspolitiske Selskab og indgået via hjemmesiderne www.udenrigspolitik.dk og www.udenrigs.dk eller via skriftlig eller telefonisk henvendelse til sekretariatet. Abonnementer dækker også over medlemskaber af foreningen.

Du skal være fyldt 18 år for at tegne et abonnement.

2. Ændring af abonnementsvilkår

Det Udenrigspolitiske Selskab kan til enhver tid ændre nærværende vilkår. Ændringer vil blive varslet abonnenter i rimelig tid og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

3. Behandling af persondata

Registrering af oplysninger sker med henblik på at gennemføre købet, som de registreres i forbindelse med. Det Udenrigspolitisk Selskab indhenter og behandler kun de oplysninger, som er nødvendige for at administrere dit medlemskab og abonnement. Oplysningerne om din salgshistorik opbevares i henhold til den retlige forpligtelse under bogføringsloven.

Personoplysningerne behandles fortroligt og videregives ikke til tredjepart. Du har altid mulighed for at tilbagekalde dit samtykke. Tilbagekaldelse af samtykke kan ske ved telefonisk eller skriftlig henvendelse til Det Udenrigspolitiske Selskab.

4. Ophavsret

Trykt indhold udgivet af Det Udenrigspolitiske Selskab må ikke kopieres eller videregives. Der kan citeres i overensstemmelse med god skik. Kommerciel udnyttelse må kun finde sted ved udtrykkelig tilladelse fra Det Udenrigspolitiske Selskab.

5. Ansvarsfraskrivelse

Det Udenrigspolitiske Selskab er ikke ansvarlig for fejl eller mangler ved købte produkter, medmindre fejlen er forsætlig eller uagtsom og kan tilregnes Det Udenrigspolitiske Selskab.

6. Betaling og pris

Du kan købe medlemskab og abonnementer på hjemmesiderne eller ved telefonisk eller skriftlig henvendelse. Ved køb angiver du navn, alder, adresse, telefonnummer og e-mail.

Når købet er gennemført, modtager du en ordrebekræftelse. Ordrebekræftelsen sendes til den af dig oplyste e-mailadresse.

Du skal være fyldt 18 år ved køb af abonnementer på Det Udenrigspolitiske Selskabs hjemmeside.

Det Udenrigspolitiske Selskab anvender betalingstjenesten FarPay og Dansk Internet Betalingssystem DIBS ved betaling med kreditkort.

Prisen på abonnementer fremgår af det valgte abonnement, og kan findes på Det Udenrigspolitiske Selskabs hjemmeside. Betaling sker forud for abonnementsperioden jf. afsnit 8 om varighed.

Faktura fremsendes på den af dig oplyste e-mailadresse.

7. Levering og tilgængelighed

Det Udenrigspolitiske Selskab leverer til alle brofaste øer indenfor Danmarks grænser. Ved levering udenfor Danmarks grænser og til ikke-brofaste øer, kan der i visse tilfælde pålægges et ekstra gebyr for levering. 

8. Varighed

Abonnementer er løbende aftaler, og fortsætter indtil de opsiges. Abonnementsperioden løber fra den 1. januar til den 31. december. Der faktureres for et års abonnement ad gangen, og betaling sker forud for hver abonnementsperiode. Ved indgåelse af aftaler efter årets begyndelse kan der gives kvartalmæssigt nedslag i prisen. Det efterfølgende år betales abonnementets fulde pris. Abonnementerne kan opsiges med en måneds varsel ved udgangen af en måned. Opsigelse sker ved henvendelse til Det Udenrigspolitiske Selskab skriftligt eller telefonisk.

9. Fortrydelsesret

Ved køb af abonnementer og medlemskab har du 14 dages fortrydelsesret, når købet foretages ved fjernsalg. Fristen løber fra det tidspunkt, aftalen indgås. Ønskes der, at medlemskabet eller abonnementet tages i brug før de 14 dages udløb, kan du give samtykke til, at fortrydelsesretten ophører. Ved køb af digitalt indhold ophører fortrydelsesretten, hvis aftalen indgås med forudgående samtykke og anerkendelse om ophør af fortrydelsesret.

Ved udøvelse af fortrydelsesretten, skal du rette henvendelse til Det Udenrigspolitiske Selskab inden udløbet af fortrydelsesfristen. Ved henvendelse bedes du oplyse navn, adresse, e-mail, telefonnummer og ordrenummer. Såfremt der er tale om trykte medier, skal du inden udløbet af fortrydelsesretten tilbagesende eller tilbagegive det modtagne til sælger.

Tilbagesendelse skal ske til følgende adresse:

Det Udenrigspolitiske Selskab

Amaliegade 40A, 1256 København K

Kunden bærer risikoen for varens værdiforringelse, hvis værdiforringelsen er som følge af skader eller brug i den periode, som kunden har varen i sin varetægt.

10. Opsigelse

Abonnementerne kan opsiges med en måneds varsel ved udgangen af hvert kvartal. Opsigelse sker ved henvendelse til Det Udenrigspolitiske Selskab skriftligt eller telefonisk. Ved opsigelse af et abonnement, skal der rettes henvendelse til Det Udenrigspolitiske Selskab. Dette kan ske ved skriftlig henvendelse til Det Udenrigspolitiske Selskab på udenrigs@udenrigs.dk eller ved telefonisk henvendelse. Manglende betaling af abonnementer anses ikke som gyldig opsigelse af abonnementet, hvis der ikke forud for dette er sket henvendelse til Det Udenrigspolitiske Selskab.

11. Reklamationer

Ved reklamation skal der rettes henvendelse til Det Udenrigspolitiske Selskab indenfor rimelig tid.

12. Klage

Du er altid velkommen til at kontakte sekretariatet, hvis du har spørgsmål eller indsigelser vedrørende dine abonnementer eller medlemskab. Klager kan fremsendes skriftligt til udenrigs@udenrigs.dk. Du kan klage over Det Udenrigspolitiske Selskabs markedsføring til forbrugerombudsmanden.

13. U35-abonnement

For unge under 35 gælder udover almindelige abonnementsvilkår følgende:

Ved køb af U35-abonnement skal du være under 35 år. Det Udenrigspolitiske Selskab kan til enhver tid kræve, at der indsendes dokumentation for, at betingelserne er opfyldt. Såfremt du ikke indsender dokumentation, og det derved ikke kan bekræftes, at du fortsat opfylder betingelserne, ophører medlemskabet.