Leder du efter Det Udenrigspolitiske Selskabs hjemmeside? Vi har skiftet domæne. Klik dig ind på www.udenrigspolitik.dk

Ophavsret

Ophavsret og vilkår for brug af hjemmesiden
Alt på Det Udenrigspolitiske Selskabs hjemmesider er beskyttet af lov om ophavsret og administreres af Det Udenrigspolitiske Selskab, Amaliegade 40A, 1256 København K, CVR: 56 88 04 10.

Nedenstående omfatter Det Udenrigspolitiske Selskabs virksomhed:

Tidsskriftet Udenrigs og Det Udenrigspolitiske Selskab

Kopiering mv.

Artikler, grafik og andet, der offentliggøres på Det Udenrigspolitiske Selskabs hjemmesider, tilhører Det Udenrigspolitiske Selskab og stilles udelukkende til rådighed for visning/læsning. Det er tilladt at tage kopier på papir (udprint) til privat brug. Denne adgang gælder alene for fysiske personer. En virksomhed må således ikke printe en artikel m.v., herunder heller ikke til brug for kopiering til virksomhedens medarbejdere.

Det er endvidere tilladt at tage digitale kopier til egen personlig brug eller til personlig brug for husstanden, hvilket typisk vil omfatte din ægtefælle og børn, jf. ophavsretslovens § 12.

Du må dog ikke uden skriftligt samtykke fra Det Udenrigspolitiske Selskab kopiere, genudsende, uploade, sende, overføre eller distribuere indholdet af den besøgte hjemmeside, herunder tekst, billeder, lyd eller video til kommercielle eller offentlige formål.

Links

Det Udenrigspolitiske Selskab ønsker at gøre det let for brugere at tilgå, debattere og linke til indhold på Det Udenrigspolitiske Selskabs hjemmesider.

Enkeltstående brug af dybe links eller privat brug af RSS feeds er tilladt, men gentagen og systematisk brug af dybe links og/eller RSS til kommercielle formål må kun ske efter forudgående skriftlig aftale med Det Udenrigspolitiske Selskab.

Du må altså gerne linke til forsiden af den besøgte hjemmeside eller til en specifik artikel, som du omtaler på eksempelvis din egen hjemmeside/blog eller i en e-mail med tydelig kildeangivelse.

Omtaler du en artikel fra en af Det Udenrigspolitiske Selskabs hjemmesider på din hjemmeside/blog eller i en e-mail, er det god citatskik, at du samtidig linker til den oprindelige artikel.

Det er ikke tilladt at etablere links til Det Udenrigspolitiske Selskabs hjemmesider på en sådan måde, at en hjemmeside fremtræder i det fremmede websites frame. Man må altså ikke linke på en sådan måde, så Det Udenrigspolitiske Selskabs hjemmesider kommer til at se ud, som om den er del af en anden hjemmeside, medmindre du på forhånd har en skriftlig aftale om dette med Det Udenrigspolitiske Selskab.

Overtrædelser medfører krav om erstatning, vederlag og godtgørelse. Det Udenrigspolitiske Selskab er ikke ansvarlig for indholdet på eller tilgængeligheden af websites, som Det Udenrigspolitiske Selskabs hjemmesider linker eller henviser til.

Vilkår for brug af hjemmesiden

Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger Det Udenrigspolitiske Selskabs hjemmesider. Ved at bruge en hjemmeside, administreret/ejet af en eller flere af ovenfor nævnte juridiske ejere, accepterer du disse betingelser. Hvis du ikke er enig i betingelserne, beder vi dig om ikke at bruge hjemmesiden.

Det Udenrigspolitiske Selskab kan til enhver tid revidere disse betingelser ved at opdatere denne tekst. Sådanne ændringer vil være bindende for dig som bruger. Du bør derfor regelmæssigt besøge denne hjemmeside for at gennemgå de gældende betingelser, som du er bundet af.

Ophavsretlig beskyttelse

Du bør antage, at alt, hvad du ser eller læser på den besøgte hjemmeside, er beskyttet af ophavsret, medmindre andet er angivet. Indholdet på hjemmesiden må bruges i henhold til disse betingelser. Det Udenrigspolitiske Selskab er ikke ansvarlig for indholdet på eller tilgængeligheden af websites, som Det Udenrigspolitiske Selskabs hjemmesider linker eller henviser til.

Billederne og tekst tilhører enten Det Udenrigspolitiske Selskab eller bruges med forudgående tilladelse. Du må ikke bruge disse billeder, medmindre andet udtrykkeligt fremgår. Enhver uberettiget brug af billeder og tekst kan krænke ophavsretslovgivning. Hvis du har spørgsmål til køb af artikler og andet, der er offentliggjort på Det Udenrigspolitiske Selskabs hjemmeside, så kan du rette henvendelse til udenrigs@udenrigs.dk.

Ingen garanti for indholdet

Det Udenrigspolitiske Selskab garanterer ikke for, at indholdet på hjemmesiden er korrekt. Det Udenrigspolitiske Selskabpåtager sig intet erstatningsansvar for fejl og udeladelser i indholdet på den besøgte hjemmeside.

Brug af siden er for egen risiko

Brugen af den besøgte hjemmeside sker på egen risiko. Hverken Det Udenrigspolitiske Selskab eller andre, som er involveret i at designe, fremstille eller publicere hjemmesiden, er ansvarlige for direkte, indirekte, hændelige eller følge skader, der måtte opstå som følge af din adgang til eller brug af hjemmesiden. Det Udenrigspolitiske Selskab kan således ikke blive erstatningsansvarlige for direkte eller indirekte tab, som følge af din adgang til eller brug af hjemmesiden.

Det Udenrigspolitiske Selskab er heller ikke ansvarlig for, og påtager sig ikke erstatningsansvaret for, skader eller virus, der inficerer dit computerudstyr eller anden ejendom på grund af din adgang til eller brug af hjemmesiden. Det samme gælder for din eventuelle downloading af tekst, billeder, materiale, data, video eller lyd fra hjemmesiden.

Eneret til logoer og varemærker

Alle varemærker og logoer, der vises på Det Udenrigspolitiske Selskabs hjemmesider tilhører eller administreres af Det Udenrigspolitiske Selskab. Man må ikke uden forudgående aftale gøre brug af varemærker eller logoer.

Tredjemands hjemmeside

Det Udenrigspolitiske Selskab er ikke ansvarlig for indholdet af linkede hjemmesider eller andre hjemmesider, linket til fra Det Udenrigspolitiske Selskabs hjemmesider. Hvis du ønsker at besøge hjemmesider, der er linket til fra Det Udenrigspolitiske Selskabs hjemmesider, sker dette på dit eget ansvar.

Det Udenrigspolitiske Selskab garanterer hverken udtrykkeligt eller underforstået for korrektheden, lovligheden, pålideligheden eller gyldigheden af indhold på tredjemands hjemmesider. Det Udenrigspolitiske Selskab fralægger sig desuden ethvert ansvar for tab, skade, krav eller erstatningsansvar af enhver art som resultat af tredjemands hjemmesider eller indholdet deraf, som er direkte eller indirekte tilgængelig via Det Udenrigspolitiske Selskabs hjemmesider.

Med venlig hilsen

Det Udenrigspolitiske Selskab
Amaliegade 40A
1256 København K
CVR: 56 88 04 10