Leder du efter Det Udenrigspolitiske Selskabs hjemmeside? Vi har skiftet domæne. Klik dig ind på www.udenrigspolitik.dk

Skribent
Anne Ingemann Johansen

Anne Ingemann Johansen har en ph.d. i europæisk sik- kerhedspolitik og er Research Fellow ved Syddansk Uni- versitets Center for War Studies. Hendes forskning foku- serer på EU som sikkerhedspolitisk aktør – både hvad angår bevogtningen af de ydre grænser og den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik.