Leder du efter Det Udenrigspolitiske Selskabs hjemmeside? Vi har skiftet domæne. Klik dig ind på www.udenrigspolitik.dk

Udenrigs III 2022 Klumme

Krig i Ukraine – hvorfor er EU ikke til stede i Polen?

Efter krigen i Ukraine står EU i den største flygtningekrise siden Anden Verdenskrig. Polen har modtaget over tre gange så mange flygtninge, som der ankom til hele EU under ’flygtningekrisen’ i 2015. Hverken EU’s grænse- eller asylagentur er dog til stede i landet. Den polske selvhjulpenhed vidner om, at EU endnu ikke er nået til enighed om et fælles værdisæt, der kan danne grundlag for en bevogtning af de ydre grænser og håndtering af asylansøgere.

Flygtningekrisen i 2015 rystede ikke blot EU. Den blev også en vigtig katalysator for vedtagelsen og etableringen af en lang række initiativer, der skulle sikre, at unionen i fremtiden ville være bedre klædt på til at håndtere et ekstraordinært stort pres på sine ydre grænser.

I løbet af ganske få år – og i et tempo, der må karakteriseres som ganske usædvanligt for det politiske maskineri i Bruxelles – fik Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, Frontex, udvidet og styrket sit mandat ad to omgange, firedoblet sit budget og tildelt et stående europæisk grænse- og kystvagtskorps på 10,000 mand med udøvende beføjelser.

En tilsvarende udvikling har fundet sted på asylområdet, hvor det tidligere Europæiske Asylstøttekontor (EASO) for nylig blev opgraderet til Det Europæiske Agentur for Asyl (EUAA). Med et udvidet mandat, et budget, der er tidoblet siden 2015, og en nyetableret reservepulje bestående af 500 asyleksperter, er det tanken, at EUAA, ligesom Frontex, skal kunne rykke ud og hjælpe medlemslande, der oplever et uforholdsmæssigt stort pres på deres grænser.

På papiret ville det derfor være oplagt at trække på netop disse to agenturer i forbindelse med håndteringen af flygtningestrømmen fra Ukraine. Ikke desto mindre er hverken Frontex eller EUAA til stede i Polen på trods af, at landet i løbet af ganske få uger har modtaget over to millioner flygtninge.

Få adgang til UDENRIGS.DK

Gratis prøveabonnement i 30 dage

Få adgang til Udenrigs

TEGN ABONNEMENT
Allerede bruger? Log ind her