Leder du efter Det Udenrigspolitiske Selskabs hjemmeside? Vi har skiftet domæne. Klik dig ind på www.udenrigspolitik.dk

Udenrigs III 2022 Klumme

’Nærområde’ er et begreb med mildt sagt flydende indhold

Nærområder er et begreb, der er kommet til at styre en del af diskussionen og praksissen i den danske flygtningepolitik. Men begrebet savner et juridisk fundament, og vi bør bruge det med varsomhed og nuancer, mener professor Jens Vedsted-Hansen

Et af de udtryk, der er blevet hyppigst anvendt i de seneste ugers debat om modtagelsen af mennesker, der flygter fra Ukraine efter den russiske invasion og søger beskyttelse i andre europæiske lande, er ’nærområde’. Danmark og andre europæiske lande har en særlig forpligtelse til at modtage og beskytte de fordrevne fra Ukraine, fordi Ruslands aggressionskrig finder sted i vores nærområde, hedder det. 

Denne særlige forpligtelse betyder ikke kun, at vi lader de ukrainske flygtninge komme ind i landet, tager venligt imod dem og uden videre giver dem anstændige vilkår i form af et formelt opholdsgrundlag og adgang til boliger, arbejdsmarked, uddannelse og andre offentlige ydelser.

Desuden er denne modtagelse i åbenlys og bemærkelsesværdig kontrast til den måde, hvorpå Danmark – og en lang række andre EU-lande – behandlede mennesker på flugt fra væbnede konflikter i Syrien og andre steder, sidst der opstod en asylkrise i Europa med ankomsten af store antal asylansøgere fra disse lande i 2014-16. Dengang handlede det tværtimod om at gøre det ’markant mindre attraktivt’ at søge asyl i Danmark, som det i 2015 hed i bemærkningerne til et af de lovforslag, der skulle tjene netop dette formål.

Med ’nærområde’ er der altså tale om et kodeord eller en trylleformular, der udløser positiv særbehandling af de fordrevne fra konflikten i Ukraine. Hvis man skal forsøge at afkode denne formular, må det straks fastslås, at ’nærområde’ ikke er noget juridisk veldefineret begreb. Faktisk har det vist slet ikke nogen juridisk definition. På samme måde synes begrebet at savne geografisk præcision. I hvert fald har der været tankevækkende og ofte nok forgæves forsøg på at sammenligne afstanden fra Kyiv til København med afstanden fra Aleppo til Sofia eller at beregne antallet af transitlande og -vande, man skal krydse for at nå til Danmark fra henholdsvis Ukraine og Libyen. 

Få adgang til UDENRIGS.DK

Gratis prøveabonnement i 30 dage

Få adgang til Udenrigs

TEGN ABONNEMENT
Allerede bruger? Log ind her