Leder du efter Det Udenrigspolitiske Selskabs hjemmeside? Vi har skiftet domæne. Klik dig ind på www.udenrigspolitik.dk

Skribent
Michael Gøtze

Michael Gøtze er professor på Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet. Han var medlem af det udvalg under Justitsministeriet, som i 2015 afgav betænkning nr. 1553 om offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger.