Leder du efter Det Udenrigspolitiske Selskabs hjemmeside? Vi har skiftet domæne. Klik dig ind på www.udenrigspolitik.dk

Skribent
Natalia Orlova

Natalia Orlova er professor og forskningschef ved den russiske Alfa-Bank. Interviewets formål er at kaste lys over hovedproblemstillingerne i den russiske økonomi i præsi- dent Putins fjerde præsidentperiode. I dag er de fleste af de større russiske banker i vid udstrækning regeringsstyret gennem direkte eller indirekte statsejerskab. Alfa-Bank er
imidlertid den førende private bank i den russiske banksektor. Natalia Orlova er medlem af Det Rådgivende Råd for Pengepolitik under præsident Putin. I 2010 blev hun udnævnt til et professorat ved Higher School of Economics i Moskva.