Leder du efter Det Udenrigspolitiske Selskabs hjemmeside? Vi har skiftet domæne. Klik dig ind på www.udenrigspolitik.dk

Skribent
Peter Vedel Kessing og Andreas Laursen

Andreas Laursen er specialanklager, Ph.D., forfatter og bidragsyder til flere bøger og artikler om international strafferet, herunder Internationale forbrydelser i dansk ret fra 2011. Synspunkterne i denne artikel er forfatte-rens egne og kan ikke tilskrives Anklagemyndigheden.

Peter Vedel Kessing er seniorforsker og Ph.D. på Dansk Institut for Menneskerettigheder, tidligere medlem af FN’s Torturkomitè, forsker og publicerer om menne-skerettigheder og humanitær folkeret. Synspunkterne i denne artikel er forfatterens egne og kan ikke tilskrives Institut for Menneskerettigheder.