Leder du efter Det Udenrigspolitiske Selskabs hjemmeside? Vi har skiftet domæne. Klik dig ind på www.udenrigspolitik.dk

Udenrigs III 2022

Kan russiske soldater straffes for krigsforbrydelser, hvis de kommer til Danmark?

Danmark er et af de få lande i Europa, der ikke har en selvstændig kriminalisering af internationale forbrydelser. Det er på tide at få rettet op på det.

Vi har i de seneste måneder set billeder af forfærdelige overgreb på mennesker i Ukraine. Sandheden er som bekendt det første offer i en krig, og både Rusland og Ukraine beskylder hinanden for at være ansvarlig for disse alvorlige krigsforbrydelser.

FN’s Menneskerettighedsråd nedsatte derfor i marts 2022 en uafhængig undersøgelseskommission, der skal undersøge krigsforbrydelser og menneskeretsbrud i Ukraine.

Kommissionen skal sikre, at bevismateriale, herunder interviews, vidneudsagn, retsmedicinsk materiale med videre bliver systematiseret og arkiveret, så de ansvarlige gerningsmænd efterfølgende kan blive retsforfulgt. Og den 23. september gav Kommissionen den første delberetning efter at have interviewet mere end 150 ofre og vidner og inspiceret 27 byer og områder i Ukraine, herunder udbombede områder, massegrave og fængsler.

Kommissionen dokumenterer, at russiske soldater har begået omfattende krigsforbrydelser i Ukraine. En række af de undersøgte angreb er blev udført uden at skelne mellem civile og kombattanter.

Få adgang til UDENRIGS.DK

Gratis prøveabonnement i 30 dage

Få adgang til Udenrigs

TEGN ABONNEMENT
Allerede bruger? Log ind her
Peter Vedel Kessing og Andreas Laursen

Andreas Laursen er specialanklager, Ph.D., forfatter og bidragsyder til flere bøger og artikler om international strafferet, herunder Internationale forbrydelser i dansk ret fra 2011. Synspunkterne i denne artikel er forfatte-rens egne og kan ikke tilskrives Anklagemyndigheden.Peter Vedel Kessing er seniorforsker og Ph.D. på Dansk Institut for Menneskerettigheder, tidligere medlem af FN’s Torturkomitè, forsker og publicerer om menne-skerettigheder og humanitær folkeret. Synspunkterne i denne artikel er forfatterens egne og kan ikke tilskrives Institut for Menneskerettigheder.