Leder du efter Det Udenrigspolitiske Selskabs hjemmeside? Vi har skiftet domæne. Klik dig ind på www.udenrigspolitik.dk

Udenrigs III 2022 Leder

Om krig

Hvis Ukraine vinder krigen, og Putin falder, står det internationale samfund overfor beslutningen om, hvad der skal være konklusionen
på denne krig. Er det ”bare” en territorial krig mellem to lande? Eller er det en verdenskrig, der bør have indflydelse på de normer, institutioner og mekanismer, som vi har skabt til at undgå fremtidige krige?

I 1992 skrev Francis Fukiyama sin bog The End of History and the Last Man. Heri hævdede han, at historien som en kamp mellem ideologier sluttede med afslutningen på Den Kolde Krig, kommunismen og Sovjetunionens fald. Forankret i amerikansk magt og afpolitiseret neoliberalisme er Fukuyamas vision en fortælling om tiden i årtierne efter Berlinmurens fald.

Den ideologiske kamp syntes dengang afgjort til fordel for en ensidig vision om liberalt demokrati, en fri markedsøkonomi baseret på ultraliberale økonomer i Washingtonkonsensus, globalisering, menneskerettigheder med fokus på civile og politiske rettigheder og retsstatsprincipper.

Men Fukiyamas – og en stor del af den vestlige verdens – vision viste sig ikke at holde stik. Og på baggrund af denne vestlige hybris er der opstået en global modbevægelse, som har sit ideologiske udspring i Putins Rusland. Den er næret af en reel og oplevet ydmygelse i Rusland, hvis tankegods er afspejlet i globaliseringens tabere, populistiske bevægelser i EU og USA, i Steve Bannon og Donald Trumps kapring af Det Republikanske Parti og i bevægelsen QANON.

Bevægelsens udbredelse og gennemslagskraft er dertil blevet forstærket af sociale medier. Men er Vladimir Putins invasion af Ukraine i virkeligheden historiens ende? 30 år efter Francis Fukiyamas bog er der krig i Europa i en skala, som vi ikke har set siden Anden Verdenskrig.

Få adgang til UDENRIGS.DK

Gratis prøveabonnement i 30 dage

Få adgang til Udenrigs

TEGN ABONNEMENT
Allerede bruger? Log ind her