Leder du efter Det Udenrigspolitiske Selskabs hjemmeside? Vi har skiftet domæne. Klik dig ind på www.udenrigspolitik.dk

Klumme

Færøerne vil bestemme sin egen skæbne

Færøerne har i stigende grad taget ansvar for sin egen skæbne, også internationalt. Vi har syv missioner udenlands, men vi har behov for mere ansvar og råderum. Det bør regeringen i København indstille sig og finde pragmatiske løsninger på.

Færøerne har gennemgået en rivende udvikling – økonomisk, kulturelt, befolkningsmæssigt og ikke mindst politisk – gennem de seneste generationer. 

Hvis vi kigger 100 år tilbage, var Færøerne et øsamfund i en overgangsfase fra et tilbagestående bondesamfund på vej mod at blive en moderne fiskerination. Denne udvikling blev primært drevet frem af færingerne selv. Det er tankevækkende, at datidens Færøerne var et dansk amt under ledelse af en udsendt amtmand fra København samt et samfund, hvor dansk var det eneste officielt anerkendte sprog, og hvor Dannebrog vejede over alle offentlige bygninger. 

I dag er Færøerne en af verdens førende nationer indenfor fiskeri og fiskeopdræt, et globaliseret velfærdssamfund med egen regering, landsstýrið, og lovgivende forsamling, Løgtingið, og en aktiv færøsk udenrigstjeneste med syv udenlandske repræsentationer i hovedstæder som London, Bruxelles, Beijing, Moskva og Tel Aviv. Den færøske nationalbevægelse har været drivkraften for opbygningen af den færøske nation og udbygningen af landet, ikke mindst den veludbyggede infrastruktur: Både den fysiske med veje, undersøiske tunneller, havne og så videre, samt telefoni, mobil- og internet. Færøernes radio og TV blev etableret af færinger selv, idet Danmarks Radio aldrig blev udbredt til også at omfatte Færøerne. Dette har utvivlsomt haft stor betydning for styrkelsen af det færøske sprog og kultur. Alt dette har været med til at skabe den samhørighed og sammenhængskraft, der ligger til grund for den færøske nation. 

Selvbestemmelse er kernen i det moderne Færøerne 
Den gryende nationale selvforståelse mod slutningen af 1800-tallet var først præget af et ønske om at værne om den færøske kulturelle identitet og sprog. Den udviklede sig imidlertid hurtigt til et ønske om øget eller fuld politisk selvbestemmelse. Særligt efter Anden Verdenskrig har Færøerne politisk set gradvist opnået større autonomi og overtaget stadig flere ressortområder. 

Få adgang til UDENRIGS.DK

Gratis prøveabonnement i 30 dage

Få adgang til Udenrigs

TEGN ABONNEMENT
Allerede bruger? Log ind her