Leder du efter Det Udenrigspolitiske Selskabs hjemmeside? Vi har skiftet domæne. Klik dig ind på www.udenrigspolitik.dk

Udenrigs III 2019

Tabet af biodiversitet er et større problem end klimaforandringer

Det er ikke bare klimaforandringer, der truer kloden og vores fremtid på den. Fødevareproduktionen og den hastigt dalende biodiversitet er også akutte udfordringer – og det hele hænger sammen.

Tre altomfattende kriser

Derfor giver det også mening at se i helhed på de indbyrdes forbundne kriser, som verden står overfor. Den mest omtalte er utvivlsomt globale klimaforandringer. En anden – og også ekstremt vigtig – omfatter fødevaresikkerhed, idet sikkerheden for tilstrækkelig produktion af fødevarer, både hvad angår mængde og ernæringsmæssig kvalitet, er truet. Det høje og stigende indhold af CO2 i atmosfæren øger ikke blot jordens gennemsnitstemperatur, men også indholdet af kulsyre i havet. Det er svært at forudsige konsekvenserne af forsuring af havet med nogen grad af præcision, men det ligger udenfor enhver tvivl, at det vil have omfattende og potentielt dramatiske konsekvenser for livet på jorden. Der er pres på alle jordens geologiske ressourcer, og specielt er adgangen til rent ferskvand truet i dele af verden. Endelig er der en alarmerende stigning i antallet af dyre- og plantearter, der uddør eller er i overhængende fare for at uddø; det er det, man kan kalde for biodiversitetskrisen.

Hvis vi skulle opstille et hierarki mellem de mange kriser vi står overfor, må tabet af biologisk mangfoldighed komme ind som den mest alvorlige. Den information, der ligger gemt i en mangfoldig biosfære, kan aldrig rekonstrueres, og ethvert tab er endegyldigt. Med forståelse af, at vi mennesker udgør én enkelt art i et komplekst samfund at biologiske organismer, fra blåhvaler til bakterier, hvor hver enkelt arts overlevelse og trivsel er afhængig af de andres, bør vi anse ethvert tab af arter eller økosystemer, som en katastrofe og en skridt i retningen af vores egen undergang

Stoffet kan ikke bruges op

Få adgang til UDENRIGS.DK

Gratis prøveabonnement i 30 dage

Få adgang til Udenrigs

TEGN ABONNEMENT
Allerede bruger? Log ind her