Leder du efter Det Udenrigspolitiske Selskabs hjemmeside? Vi har skiftet domæne. Klik dig ind på www.udenrigspolitik.dk

Udenrigs III 2018

USA’s alliancesystem under forandring

I løbet af ti år – 2013 til 2023 – ændrer USA position fra verdens tredjestørste nettoimportør af fossile brændstoffer til nettoeksportør. Der er tale om et energipolitisk skift af kolossal størrelsesorden med deraf følgende økonomiske chokbølger for det amerikanske samfund og globalt. Omend olieprisen har svinget inden for de seneste 5-10 år, har udbud og efterspørgsel tilpasset sig således,
at det globale energimarked i store træk er stabilt. Nu skal et voldsomt merudbud absorberes samtidig med, at højere energieffektivitet og vedvarende energi begge dæmper
gennemslaget af økonomisk vækst på efterspørgsel efter kul, olie og gas.

Bag denne udvikling ligger hurtigere og stærkere anvendelse end forudset af fracking teknologi for udvinding af såvel naturgas som olie. I femåret 2010-2015 steg USA’s olie- og gasproduktion mere end tre gange. I 2018 – nu! – bliver USA i henhold til prognoser udarbejdet af Det Internationale Energiagentur (IEA) nettoeksportør af flydende naturgas (liquified natural gas, LNG) og i 2028 af olie.

Der er ingen fordele for USA forbundet med at kaste produktionen ud på det globale marked og se prisen styrtdykke. Merudbuddet kan ikke rummes, som markedet er nu, hvilket kræver, at nogle af de eksisterende udbydere presses ud. Det eneste marked, der er stort nok til at aftage den stigende amerikanske produktion, er Kina, som i øjeblikket ikke i nævneværdig størrelsesorden køber olie og gas fra USA.

Det amerikanske alliancesystem går tilbage til den kolde krigs tid og kan ikke bruges til at fremme den nødvendige ændring af udbuds- og efterspørgselsstruktur. USA har ikke længere brug for en militæralliance rettet mod Rusland, hvis militære styrke det kan overkomme alene. Værdifællesskabet med de europæiske lande brækkes op, efterhånden som USA skifter til en interessebetonet udenrigs- og sikkerhedspolititik under overskriften ‘USA first’. De asiatiske allierede, Korea og Japan, suges ind i et spil omkring Nordkoreas atomvåben og missilprogrammer, som i højere grad domineres af USA’s forhold til Kina end ønske om at holde fast i alliancesystemet.

Siden præsident Roosevelt i 1945 mødte Kong Ibn Saud, har USA og Saudi-Arabien arbejdet sammen i en slags uformel alliance om at styre olieprisen og sikre stabilitet i Golfen

Få adgang til UDENRIGS.DK

Gratis prøveabonnement i 30 dage

Få adgang til Udenrigs

TEGN ABONNEMENT
Allerede bruger? Log ind her