Leder du efter Det Udenrigspolitiske Selskabs hjemmeside? Vi har skiftet domæne. Klik dig ind på www.udenrigspolitik.dk

Udenrigs III 2018

Arven efter Wilson

I 100-året for den amerikanske præsident Woodrow Wilsons proklamation af begrebet ‘den nationale selvbestemmelsesret’ gøres et forsøg på at følge dette begreb fra at være værktøj til at nyskabe Europa efter Første Verdenskrig til at blive legitimation for koloniernes frigørelse fra deres europæiske magtherrer.

FN-pagten indledes smukt med at tale om “vi, De Forenede Nationers folk…” og signalerer dermed, at ikke alene staterne, men disses befolkninger nu bekendtgør de høje fundamentale mål, som ligger til grund for den nye fredsorganisation FN. Dette præambel til selve pagten kan tillige ses som et tegn på, at de folk, som udgør staterne, på en måde også er aktører i den moderne folkeret.

Det blev interessant illustreret ved en dom fra EU-domstolen i Luxembourg i februar 2018, hvor udstrækningen af en fiskeriaftale mellem EU og Marokko blev nærmere defineret. Det betyder, at farvandet ud for Vestsahara, som Marokko okkuperede, da det spanske koloniherredømme ophørte i 1975, ikke er omfattet af fiskeriaftalen. Det blev tydeligt af domstolen begrundet med, at medtagelsen af Vestsahara ville krænke folkeretlige regler om selvbestemmelsesretten.

Mere generelt har det dog givet problemer, at udtrykket ‘folk’ mildest talt ikke er entydigt, og at der strengt taget ikke lå nogen dyb mening i udtrykket, som det blev brugt ved FN’s oprettelse. Folkeforbundet – FN’s forgænger-organisation, om man så må sige – havde ikke i sit grundlæggende dokument, Folkeforbundspagten, en lignende bestemmelse. Og dog var det omkring denne organisations grundlæggelse, at begrebet ‘den nationale selvbestemmelsesret’ for første gang blev manifest formuleret.

Den amerikanske præsident Woodrow Wilson udviklede begrebet – som led i sine mange gode ideer om fredsskabelse i det Europa, som gennem Første Verdenskrig havde lidt så ubeskriveligt. Wilson var med en hærskare af jurister, geografer, politikere og militærfolk kommet til Europa i 1918 for på Versailles-konferencen at bistå Europas ledende magter med at lægge nye grænser – og tilgodese en række folkegruppers nationale interesser.

Få adgang til UDENRIGS.DK

Gratis prøveabonnement i 30 dage

Få adgang til Udenrigs

TEGN ABONNEMENT
Allerede bruger? Log ind her