Leder du efter Det Udenrigspolitiske Selskabs hjemmeside? Vi har skiftet domæne. Klik dig ind på www.udenrigspolitik.dk

Udenrigs III 2019

EU’s økonomiske spilleregler er forældede

Det er på høje tid at skrotte Finans- pagten samt Stabilitets- og Vækst- pagten. De bygger på uholdbare liberalistiske antagelser og hæmmer vækst og udvikling. Forudsætningen for en holdbar union med fælles valuta er, at der med tiden udvikles en stadig større fælles forståelse mellem medlemslandenes befolkninger.

Fundamentet under EU vakler. Det er titlen på den bog om den aktuelle situation i EU, som vi har skrevet sammen. At fundamentet under EU vakler, viser sig ikke mindst ved, at der er opstået en økonomisk kløft mellem nordlige og sydlige medlemslande, som i de seneste 20 år er blevet voldsomt forøget med hertil hørende sociale og politiske spændinger.

Udviklingen i især Italien og Frankrig er foruroligende for de, der som os lægger vægt på, at europæiske værdier kan påvirke og præge den internationale udvikling. I en internationaliseret verden kan mange afgørende politiske svar – med Danmarks placering i Europa – kun komme fra EU.

Men hvordan skal EU få kraft til at gå forrest i klimakampen, når store og afgørende nationer – især sydlige – kæmper med høj ledighed og dårlige offentlige finanser? Og hvordan skal det lykkes helt anderledes at åbne for import fra Afrika, når det først og fremmest er de sydlige medlemslande, der vil mærke konkurrencen herfra? Det skal naturligvis ses i sammenhæng med, at valget vel står mellem at modtage produkter fra Afrika eller personer (migranter) fra Afrika. Og kan der skabes tilslutning til, at EU gennem- fører en Marshall-plan for Afrika, der skaber så mange arbejdspladser, at unge afrikanere tror på en fremtid på deres eget kontinent? Betyder de interne problemer i EU, at vi overlader det til Kina at forme Afrikas økonomi, selv om Afrika vel er vores ”baghave”, som vi får immigranter fra? Sådan ser det ud nu, selv om det er paradoksalt. Kina har ikke længere et betalingsbalanceoverskud til at finansiere udenlandske investeringer. Det har EU derimod. EU’s betalingsbalanceoverskud har i de seneste år været langt det største i verden. Landene i eurozonen havde i 2018 et overskud på over 450 milliarder euro svarende til 4 procent af BNP. I de seneste 5 år har dette overskud været over 3 procent af BNP, hvad der naturligvis også har øget spændingerne og vil øge spændingerne yderligere i forhold til USA.

Økonomi er ikke alt, langt fra, men når økonomien er dårlig, bliver det sværere at løse andre samfundsproblemer, og det kan hurtigt få pessimismen til at brede sig. Det er vores vurdering, at de økonomiske spilleregler i EU har et afgørende medansvar for den dårlige udvikling i især Sydeuropa. Det er påvisningen heraf, der er hovedsigtet med Fundamentet under EU vakler.

Få adgang til UDENRIGS.DK

Gratis prøveabonnement i 30 dage

Få adgang til Udenrigs

TEGN ABONNEMENT
Allerede bruger? Log ind her
Jørgen Rosted

Jørgen Rosted (f. 1945) er økonom og embedsmand. Han er uddannet cand.polit. fra Københavns Universitet og har besiddet stillinger som departementschef i Erhvervsministeriet, udviklingsdirektør i FORA samt været formand OECD’s Industrikomité (2000-07).

Christen Sørensen

Christen Sørensen (f. 1945) er professor i økonomi og tidligere overvismand. Han er uddannet cand.polit. fra Københavns Universitet og har været ansat hos Det Økonomiske Råd, og har arbejdet som lektor ved Københavns Universitet og Syddansk Universitet. Han var overvismand fra 1985 til 1988 og har besiddet en række vigtige råds- og bestyrelsesposter indenfor det økonomiske og videnskabelige felt. I 2014 stillede han op til folketingsvalg for Socialdemokratiet.