Leder du efter Det Udenrigspolitiske Selskabs hjemmeside? Vi har skiftet domæne. Klik dig ind på www.udenrigspolitik.dk

Udenrigs III 2019 Leder

Vi skal styrke vores hybride forsvar

Uden Storbritannien er EU’s forsvar mod hybrid krigsførelse svækket. Der er behov for at styrke samfundets sammenhængskraft for at beskytte os mod de usynlige trusler, vi står overfor.

Det blev heller ikke til et endeligt Brexit i denne omgang, men vi må nok alligevel forberede os på, at Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland forlader EU i løbet af 2020. Det er et tab for os i Danmark og for EU på mange områder. Der er dog særligt ét område, vi bør have særlig fokus på: Med Brexit mister EU en meget værdifuld aktør i bestræbelserne på at omdanne vores fælles og nationale kapacitet til at modgå hybride trusler.

Truer sammenhængskraften

Med den digitale revolution kom uanede muligheder og dermed også potentielle farer. Truslerne ligger i muligheden for at gøre skade gennem informationsteknologi – for eksempel ved hjælp af cyberangreb, desinformation og indblanding i valg. Hybrid krigsførelse er, når man kombinerer disse informationsbaserede indsatser militær krigsførelse. Hybride trusler kommer fra både statslige og ikke-statslige aktører og ligger i en gråzone – under tærsklen for, hvad vi definerer som konventionel krig. De berører ikke kun konkrete militære mål eller national infrastruktur. Et typisk karaktertræk ved hybrid krigsførelse er, at tyngdepunktet for et angreb er modpartens civile befolkning. Målet er, at befolkningen skal miste tillid og tiltro til deres politiske systemer og institutioner eller have en oplevelse af frygt og tab af kontrol. Modstandsdygtigheden i samfundet er kort sagt funderet i vores politiske, økonomiske og sociale sammenhængskraft. Derfor bliver EU-staternes indenrigspolitik paradoksalt vigtigt, når vi skal opruste eller skabe modstandsdygtighed mod cybertrusler. Det være sig at styrke kritisk infrastruktur og opbygge vitale reserver til kriser, diversificere energiforsyningen, sikre integriteten af valg ved at forhindre ondsindet indblanding i dem, bekæmpe politisk korruption, øge offentlighedens opmærksomhed om truslerne eller opbygge beredskab i forsvaret til at håndtere forstyrrelser – alt dette ligger i hænderne på nationale regeringer. Et hybridangreb i EU har til formål at udnytte og forstærke eksisterende svagheder i vores respektive lande.

Et hybridangreb i EU har til formål at udnytte og forstærke eksisterende svagheder i vores respektive lande.

Få adgang til UDENRIGS.DK

Gratis prøveabonnement i 30 dage

Få adgang til Udenrigs

TEGN ABONNEMENT
Allerede bruger? Log ind her