Leder du efter Det Udenrigspolitiske Selskabs hjemmeside? Vi har skiftet domæne. Klik dig ind på www.udenrigspolitik.dk

Udenrigs IIII 2020

Hvor hårdt vil coronakrisen ramme den danske økonomi?

Danmark er en lille åben økonomi, som er stærkt påvirket af den økonomiske udvikling i omverdenen. At coronakrisen rammer os hårdt, er derfor helt givet. Men hvor hårdt er langt sværere og mere usikkert at spå om. Her er et forsøg.

I midten af juni præsenterede formandskabet for De Økonomiske Råd en analyse for dansk økonomi i 2020 og 2021, hvor vi opererer med to scenarier for de kommende år: et hovedscenarie, og et mere pessimistisk alternativt scenarie. I hovedscenariet ventes bruttonationalproduktet at falde godt fire procent i 2020, mens tilbageslaget er godt syv procent i det pessimistiske scenarie. Hovedscenariet indebærer, at BNP ved udgangen af 2021 er i nærheden af dét niveau, som det ville have haft i det kontrafaktiske tilfælde, at pandemien aldrig havde fundet sted. I det pessimistiske scenarie er BNP ved udgangen af 2021 en del under dette.

Et centralt element i analysen knytter sig til udviklingen i eksporten og dermed indirekte til udviklingen i aktiviteten i omverdenen. I den sammenhæng indeholder hovedscenariet et historisk stort tilbageslag i eksporten på over 12 procent i 2020. I det pessimistiske scenarie andrager faldet godt 18 procent.

Når vi taler om genopretning af økonomien, skal en del af forskellen mellem de to scenarier tilskrives hvor hurtigt, aktiviteten i omverdenen retter sig, og dermed hvor hurtigt eksporten antages at gøre det samme. I det følgende diskuterer jeg, hvor stor en rolle eksportudviklingen potentielt vil spille for COVID-19-krisen i Danmark på kort sigt.

Men inden jeg vender mig mod eksportsiden, er det værd at bemærke, at en række andre ubekendte også har betydning. Krisen må ventes at lede til en forbrugsnedgang i 2020. Modsat hovedscenariet forudsætter vores pessimistiske scenarie, at den generelle forbrugsefterspørgsel viger kraftigt som følge af, at folk af forsigtighed vælger at spare op. Det er endnu for tidligt at sige, hvor markant reduktionen bliver på dette punkt. Desuden inddrager vores scenarier af gode grunde ikke effekten af de finanspolitiske tiltag, Folketinget efterfølgende vedtog. Udbetaling af feriepenge samt den målrettede forbrugsstøtte til økonomisk udsatte grupper vil formentlig mildne tilbageslaget i 2020.

Få adgang til UDENRIGS.DK

Gratis prøveabonnement i 30 dage

Få adgang til Udenrigs

TEGN ABONNEMENT
Allerede bruger? Log ind her