Leder du efter Det Udenrigspolitiske Selskabs hjemmeside? Vi har skiftet domæne. Klik dig ind på www.udenrigspolitik.dk

Udenrigs III 2021

Kvinder, fred og sikkerhed

FN’s Sikkerhedsråds resolution 1325 (2000)

FN’s Sikkerhedsråds resolution 1325 (2000)

Sikkerhedsrådet, som

erindrer om sine resolutioner nr. 1261 (1999) af 25. august 1999, nr. 1265 (1999) af 17. september 1999, nr. 1296 (2000) af 19. april 2000 og nr. 1314 (2000) af 11. august 2000, herunder formandens bemærkninger hertil, og som ligeledes erindrer om formandens udtalelse til pressen i anledning af De Forenede Nationers Dag for Kvinders rettigheder og International Fred (Den Internationale Kvindedag) af 8. marts 2000 (SC/6816),

ligeledes erindrer om de tilsagn, der er indeholdt i Beijing Deklarationen og Handlingsplanen (A/52/231) og i slutdokumentet fra FN’s Generalforsamlings 23. særlige samling med titlen ”Kvinder 2000: Ligestilling, udvikling og fred i det 21. århundrede” (A/S-23/10/Rev.1), i særdeleshed dem, der angår kvinder og væbnet konflikt, noterer sig FN-pagtens formål og principper og Sikkerhedsrådets grundlæggende ansvar ifølge pagten for opretholdelse af international fred og sikkerhed,

Få adgang til UDENRIGS.DK

Gratis prøveabonnement i 30 dage

Få adgang til Udenrigs

TEGN ABONNEMENT
Allerede bruger? Log ind her