Leder du efter Det Udenrigspolitiske Selskabs hjemmeside? Vi har skiftet domæne. Klik dig ind på www.udenrigspolitik.dk

Udenrigs III 2022

Danmark som grøn stormagt 

Danmark har i årtier været engageret i global klimapolitik, men strategien fra 2020 har været startskuddet på en større klimadiplomatisk indsats, der fik sin ilddåb på COP26-mødet i Glasgow.

Klimapolitik er i de seneste 30 år blevet en integreret del af det internationale politiske system, og den danske udenrigstjeneste har igangsat en større udvikling for at gøre Danmark til en ledende global aktør på klimadagsorden. Det kræver en nytænkning af den gængse måde at drive diplomati på. Men hvordan gør man det, og hvilket betydning har det haft for Danmarks position i global klimapolitik? 

Klimaforandringernes vidtrækkende konsekvenser har rykket klimapolitik fra et isoleret sektorområde til et centralt udenrigspolitisk felt, der også forgrener sig i sikkerheds-, udviklings- og handelspolitik. Klimadiplomati er karakteriseret ved ikke kun at være en statslig opgave, den involverer også en række aktører såsom grønne organisationer, civilsamfund, forskningsinstitutioner og den private sektor. Klimadiplomati er en ’whole-of-government approach’, hvorfor øvrige sektorområder såsom energi, transport, miljø, landbrug og skat også integreres i indsatsen. 

Den danske indsats bygger på ideen om at lede med eksemplets magt. Danmark har blandt andet med målet om at reducere udledningerne med 70 procent i 2030 (sammenlignet med 1990-niveau) sat et historisk højt ambitionsniveau. Men da Danmark kun udgør cirka 0,1 procent af de globale udledninger, kan vi ikke løse klimaudfordringerne alene. Vi må dele vores erfaringer med omverden og bruge diplomatiet til at skubbe på andre landes ambitionsniveau. At lede med eksemplets magt kræver med andre ord en diplomatisk katalysator, der skaber ringe i vandet ud fra vores nationale bestræbelser. Derfor har regeringen i 2020 fremsat strategien ”En Grøn og Bæredygtig Verden”. Danmark har i årtier været engageret i global klimapolitik, men strategien sætter retningen for det internationale arbejde og har været startskuddet på en større klimadiplomatisk indsats. 

Indsatsen udspiller sig særligt i de bilaterale relationer, hvor nu 20 danske ambassader er udnævnt til klimafrontposter, der presser på for et højere ambitionsniveau lokalt. I lande, der er af særlig strategisk betydning og har potentiale for grøn dansk eksport (eksempelvis Kina, Indien og Indonesien), har man indgået såkaldte grønne partnerskaber, hvis formål er at accelerere den grønne omstilling gennem erfaringsudveksling og samarbejdsprogrammer. 

Få adgang til UDENRIGS.DK

Gratis prøveabonnement i 30 dage

Få adgang til Udenrigs

TEGN ABONNEMENT
Allerede bruger? Log ind her